להיות תמיד בצד של החזק

אם אתם מסתפקים באיזה צד כדאי להיות, אז שימו לב מה אמר ה׳חפץ חיים׳.

אם אתם מסתפקים באיזה צד כדאי להיות, אז שימו לב מה אמר ה'חפץ חיים'. החפץ חיים היה אומר שבכל מקום צריך להיות בצד של החזק. ומיהו החזק הקדוש ברוך הוא בורא כל העולמות. את הדברים האלה אמר השבוע הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן בביקורו בבית הכלא אצל אסירי עמנואל. 'וכי מי הם החזקים השלטונות'? הוא שאל. השלטונות הם לא החזקים השלטון היום הוא כאן ומחר הוא שם, החזק הוא הקב"ה.

 

אז אם גם אתם חוששים מאירועי העולם, ואם גם לכם נראה שחיזוק הבטחון הוא לעמוד ולהיות יחד עם אדם חזק, אז אין חזק יותר מהקב"ה, בואו נתחזק כבר היום בתורה ובמצוות ואז נהיה קרובים לבורא העולם שיגן ויסייע לנו.