בחדרו של ר' אריה

שלושת ימי הגבלה זמן גדול לכל הדעות, זה הזמן בו ראו לנכון בהנהלת הישיבה לקחת את בחורי הישיבה לסור למעונו של ראש ישיבת מיר – מודיעין עילית, הגאון רבי אריה פינקל שליט״א

שלושת ימי הגבלה זמן גדול לכל הדעות, זה הזמן בו ראו לנכון בהנהלת הישיבה לקחת את בחורי הישיבה לסור למעונו של ראש ישיבת מיר – מודיעין עילית, הגאון רבי אריה פינקל שליט"א.

 

בהיכנסם לחדרו של ראש הישיבה, מסר להם ראש הישיבה דברים נלהבים, תוך שהוא מטבל את דבריו במשל קולע:

על רופא שבאמתחתו ב' סוגי תרופות, האחת מתוקה שיעילותה מוכחת למשך עשר שנים, והאחרת אומנם מרה אך משך השפעתה הינה לחמישים שנה.

"הטיפש" – אמר ראש הישיבה, "ודאי יעדיף את המתוקה, אך החכם יבחר בוודאות את התרופה המרה.

וכאן הקביל ראש הישיבה את המשל, למצבינו היום, שהלא יצר הרע! עובדה. והעולם קורץ! גם זה עובדה! אך הבורא הבטיח חיי נצח! א"כ גם אם ממבט ראשוני זה לא נראה הכי מתוק, ברור לנו איפה, באיזה צד אנו עומדים…"

 

בגמר הדברים עברו בחורי הישיבה לברכה, אצל ראש הישיבה שליט"א אשר הרעיף והאציל בחום ליבו בברכה אישית לכל אחד ואחד. יש לציין שהדברים השאירו את רישומם העז על בני הישיבה המאושרים.