כך מתכוננים!

ידוע שככל שתוקדם ההכנה לדבר, כך יצליח הדבר יותר. ואם כך בכל דבר, ודאי וודאי שבחג השבועות – חג מתן תורתינו, צריכה שתהיה הכנה ראויה. לשם כך הוחלט בצוות הישיבה, החל מר״ח סיון להזמין רבנים ידועי שם אשר ימסרו שיחות חיזוק והכנה לקראת ״יום הדין של תורה״.

ידוע המובא בספרים הקדושים שככל שתוקדם ההכנה לדבר, כך יצליח הדבר יותר. ואם כך בכל דבר, ודאי וודאי שבחג השבועות – חג מתן תורתינו, צריכה שתהיה הכנה ראויה.

לשם כך הוחלט בצוות הישיבה, החל מר"ח סיון להזמין רבנים ידועי שם אשר ימסרו שיחות חיזוק והכנה לקראת "יום הדין של תורה" הקרב ובא.

הדבר החל בשיחתו המאלפת של הרב עזרא ישראל שליט"א מארגון ערכים, כשלמחרת בליל שבת קודש בשבת אחים הגיע להיכל הישיבה הרב שטייט שליט"א אשר חיזק ועודד את הבחורים, וביום השבת בסעודה שלישית בעת רעוא דרעווין נשא דברים הרב יוסף קסלר שליט"א אשר חיזק ואימץ את הבחורים בדרכם העולה בית ה'.

יש לציין ששיחתו המיוחדת של הרב ירחמיאל קראם שליט"א הותירה חותם מיוחד, שיחה בה עמד על כך ש"אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה" תוך שהרב קראם בצעד אחר צעד מוביל להכרה ש"בן-תורה", הוא, ורק הוא, החופשי באמת מהחיצוניות והחומריות של הבלי העוה"ז,

אז "כך מתכוננים" ! כבר אמרנו??!!