פינת ההלכה – מאת: הבחור אליהו נחום, טבריה

מאת: הבחור אליהו נחום, טבריה   בשבת ישיבה שהתקיימה בפרשת שלח סערו הרוחות בישיבה, מה קרה? אחד מהבחורים שאל שאלה הלכתית האם מותר להשתמש בנייר טואלט שאינו חתוך בשבת, קבוצת בחורים אמרו שפשוט שאסור, אך היה כמה שניסו להביא סברות להיתר ע"י שינוי, והבחור נועם טען שאם אין לו למשתמש עניין שהנייר ייחתך במקום הסימוןקרא עוד...

מאת: הבחור אליהו נחום, טבריה

 

בשבת ישיבה שהתקיימה בפרשת שלח סערו הרוחות בישיבה, מה קרה?

אחד מהבחורים שאל שאלה הלכתית האם מותר להשתמש בנייר טואלט שאינו חתוך בשבת, קבוצת בחורים אמרו שפשוט שאסור, אך היה כמה שניסו להביא סברות להיתר ע"י שינוי, והבחור נועם טען שאם אין לו למשתמש עניין שהנייר ייחתך במקום הסימון א"כ יהא מותר אך מצד שני טענו לו שהרי לכל אחד יש עניין שהנייר ייחתך לו מהר ואסור.

 

במוצ"ש התקשרתי להגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א ושאלתי אותו שאלה זו, והרב פסק שבין במקום הקרע ובין שלא במקום הקרע אסור, אבל אם נמצא במצב שהוא כבוד הבריות כגון שלא ידע שאין נייר חתוך מותר לחתוך שלא במקום הסימון דהיינו ע"י שינוי ומכיוון ששינוי הוא איסור רק מדרבנן, ורבנן התירו משום כבוד הבריות.