מבי מדרשא – מאת: הבחור ידידיה דבקרוב, בית שמש


מאת: הבחור ידידיה דבקרוב, בית שמש

בבא מציעא – דף לד