מבי מדרשא – מאת: הבחור ידידיה דבקרוב, בית שמש

מאת: הבחור ידידיה דבקרוב, בית שמש בבא מציעא – דף לד


מאת: הבחור ידידיה דבקרוב, בית שמש

בבא מציעא – דף לד