ראיון מיוחד: מהי הישיבה לצעירים

לקראת סוף ימי הרישום האם יש הבדל בין שנים שעברו לשנים האחרונות מבחינת הרישום?