סדר א' בישיבה לצעירים – לב ונשמה גם יחד

ב'אחינו' נותנים לב ונשמה לכל בחור. לכן מתוך מגמה ברורה ורצון לקדם בנויים השיעורים בחלוקה לקבוצות קטנות "חנוך לנער עפ"י דרכו" בהתאם לדרגת התלמיד מוצב לו רף לימודי באופן שמחייב אותו להתאמץ למקום שיוכל להגיע אליו, ולא ישאר בדרך.מתכונת השיעורים אף היא מותאמת לתלמידים שאין להם רקע עשיר בגמרא, ובתוך זמן קצר ב"ה דנים ומפלפליםקרא עוד...

ב'אחינו' נותנים לב ונשמה לכל בחור.

לכן מתוך מגמה ברורה ורצון לקדם בנויים השיעורים בחלוקה לקבוצות קטנות "חנוך לנער עפ"י דרכו" בהתאם לדרגת התלמיד מוצב לו רף לימודי באופן שמחייב אותו להתאמץ למקום שיוכל להגיע אליו, ולא ישאר בדרך.מתכונת השיעורים אף היא מותאמת לתלמידים שאין להם רקע עשיר בגמרא, ובתוך זמן קצר ב"ה דנים ומפלפלים כת"ח.

 

בשיעור הראשון בסדר א' הם לומדים יחד עם המג"ש את הנלמד בישיבה, לסדר הם מקבלים שאלות חזרה על הנלמד בשיעור, ובשיעור השני באותו הבוקר דנים וחוזרים על הנלמד בסדר ובשיעור הראשון.

 

הניסיון מוכיח שבחור שלימודיו ברורים אצלו והמטלות בהתאם לדרגתו רואה ברכה בעמלו.