המנהיג כמאזן

פנחס בן-אלעזר, נכדו של אהרן הכהן, הרג במכת רומח בן ישראל. הריגה זו זכתה לברכת האלוקים: "הנני נותן לו את בריתי שלום" (במדבר כ"ה, י"ב).

הרקע למעשה טמון בפיגוע אנטי מוסרי שהותיר אחריו בלעם בן בעור. כשהבין, שתוחלתו נכזבה ופיו בירך את העם במקום לקללו, לחש באזני בלק המיואש "פטנט", שבעזרתו יגבר על עם ישראל: "אלוקיהם של אלה שונא זימה". האלוקים, אמר בלעם, מעניק את חסותו לעם, כל עוד שומר הוא על גדרי הצניעות.

בלק ועמו היו מוכנים לצעד זה. הם תרמו את בנותיהן לתפקיד השפל.

בנות הנכר – המתנדבות למעשה ההדחה – משכו את צעירי ישראל גם אל עבודת האלילים. "ויצמד ישראל לבעל פעור" (שם ג'). עם ישראל החל לאבד גובה. היה במחנה ישראל גם מי שהעניק למעשה הזימה גוון אידיאולוגי. היה זה אחד מנשיאי שבט שמעון, שהתייצב במרכז המחנה, יחד עם המדיינית שבחר לעצמו.

ברעום התשוקה שותקת התבונה. תשובת ההגיון שבפי משה לא תניח את דעת המתפרץ המשולהב, ולא את רצון ההמון הנשרך אחריו. הסכנה להמשך קיומו של העם נעשתה מוחשית. והתוצאה הבלתי נמנעת היתה: "ויחר אף ה' בישראל" (שם ג'). מגיפה החלה להכות בעם.

רק זעזוע, ריפוי בהלם, יחזיר את העם לשפיות.

ומתוך המחנה יצא פנחס והרגם לעיני כול. פעולתו הניבה תוצאות מיידיות: "ותעצר המגיפה מעל בני ישראל. ויהיו המתים במגיפה ארבעה ועשרים אלף" (שם ח'-ט').

מדוע זכה מעשהו של פנחס ללגיטימציה? מאחר שהיתה זו קנאה טהורה. הוא קנא את קנאת ה' ורק אותה. קנאתו היתה נקיה מכל רצון ודחף אישי. רק קנאה כזאת מותרת, ואין איש עלי אדמות היכול להתברך בה. רק האלוקים יכול להעיד על טהרתה. האלוקים, הבוחן כליות ולב, ויודע מחשבות אדם וצפונות לבו.

עם זאת, מגלה הברכה הנלווית להצהרת האלוקים, את הסכנה הטמונה גם בקנאות הטהורה. וזו הברכה: "הנני נותן לך את בריתי שלום" (שם י"ב).

מעשהו של פנחס היה טהור. ובכל זאת, אין ביכולתו של המעשה להיות נקי מתופעות לוואי אנושיות. גם הריגה של מצווה עלולה להטביע את רישומה בנפש האדם – רושם הפוגם בלב. ברגע זה, באה ברית השלום האלוקית להטביע שלווה מחודשת בלבו של פנחס. להשיב לנשמתו את האיזון הפנימי, את השלום המוסרי והאישי. ואת היכולת להמשיך להיות רחמן ואיש שלום.

[ערכים]