היא שפכה את החלב, ולתדהמתה היא רואה בתחתית הסיר נחש מת!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד