אמר להם ה"חשק שלמה": "ממה עדיך שאני אמות? מלימוד תורה או מביטול תורה?"

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד