כבוד הרב אנחנו כבר זקנים, אנחנו צריכים לדאוג לכאלו דברים?

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד