יש אישה שלא שומרת תורה ומצוות, אך כשהיא רואה את הרב, היא היתה הולכת מיד להדליק נרות!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד