במה יהודי נהיה יהודי? בזה שיהודי מפריז נפגש עם יהודי מלונדון מדבר דברי אמונה!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד