בחוץ רועמים הטילים ובפנים לומדים תורה

  כאשר תושבי הדרום נסים להם על נפשם ישנו מבצר אחד המסרב לנטוש את משמרתו, מבצר זה הוא ישיבת תפרח   בימים קשים אלו כאשר הטילים רועמים באזור הדרום ומשחיתים את כל אשר נקרה בדרכם, ישנה ספינה אחת המסרבת לטבוע, מסרבת לנטוש את משמרתה, מבצר זה הינו ישיבת תפרח. ישיבת תפרח הינה ישיבה הממוקמת בישובקרא עוד...

 

כאשר תושבי הדרום נסים להם על נפשם ישנו מבצר אחד המסרב לנטוש את משמרתו, מבצר זה הוא ישיבת תפרח

 

בימים קשים אלו כאשר הטילים רועמים באזור הדרום ומשחיתים את כל אשר נקרה בדרכם, ישנה ספינה אחת המסרבת לטבוע, מסרבת לנטוש את משמרתה, מבצר זה הינו ישיבת תפרח.

ישיבת תפרח הינה ישיבה הממוקמת בישוב הדרומי תפרח וקיימת כבר עשרות שנים בראשותו של הקברניט, ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אביעזר פילץ שליט"א.

לפני מספר ימים כאשר החלו ליפול טילי החמאס בכל אזור הדרום, כאשר הפחד החל לכרסם בליבותיהם של התושבים ולזעוק להם "ברחו", קם קברניט הספינה והכריז "היו לא תהיה, הדרום זקוק לקול לימוד התורה, הישיבה חייבת להיוותר על משמרתה על מנת לקיים את איזור הדרום".

בגבורה, נשארים בני הישיבה הקדושים על עומדם ושוקדים על תורתם יומם וליל. האחריות אותה חשים בני הישיבה על מאות אלפי היהודים המתגוררים בדרום מונעת מהם להימלט על נפשם והצטרף לאלו הלומדים בשקט ובבטחה במרכז הארץ.

ביום רביעי ד' בטבת, בשעת ערב, כאשר נישא בבית המדרש קולו של המשגיח הצדיק רבי דן סגל שליט"א המוסר את שיחתו השבועית, נשמעה אזעקה הקוראת להסתגר במקלטים. ואולם בהיכל הישיבה דממה, אף בחור לא זע, כל האוזניים נותרו כרויות לדבריו של המשגיח ומי יהין לעזוב את בית המדרש כאשר דברי המשגיח מחיים את הנפשות.

האמונה האיתנה המפעפעת בלבבות כי כוחה של התורה הקדושה יהיה להם למגן ולמחסה היא היא זו שמגינה על בני הישיבה הקדושה, התורה הקדושה היא רשת הביטחון המגנה עליהם מפני כל אותם קסאמים, גראדים וכל אותם מרעין בישין אותם משגרים גדודי החמאס.

אשריכם ואשרי חלקכם מאות בני ישיבת תפרח שבכוח אמונתכם ותורתכם אתם מחזיקים את מאות אלפי יהודי הדרום.