כבוד הרב, אני רוצה תשלום: הילד הזה אני רוצה שילמד בישיבה שלכם!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד