חידה: איך יכול להיות שאדם צריך לעשות קידוש לאחר שסיים סעודה שלישית? | שו"ע סימן רצ"א סעיף ד'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת