חידה: מי חיפש זיווג בכניסה לארץ ישראל ומי היה השדכן? | שו"ע סימן ר"צ סעיף ב' (שעור 1)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת