חידה: איך יכול להיות שלאישה מותר לאכול ללא קידוש ולבחורה אסור? | שו"ע סימן רפ"ט סעיף א (שעור 3)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת