חידה: איך יתכן שאדם אכל סעודה שלישית, והחליט שמסיים לכמה דק' לאכול ולמחרת צריך לצום? | שו"ע סימן רפ"ח סעיף ד' (חלק 4)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת