חידה: היכן מצינו שאדם יאכל ביום שבת סעודות ואומרים לו שלא יצא לידי חובה? | שו"ע סימן רפ"ח סעיף א'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת