חידה: איך יכול להיות שאדם פספס ולא יוכל לקרוא את שתים מקרא של אותה הפרשה? | שו"ע סימן רפ"ה סעיף ז' (שעור 1)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת