חידה: איך יכול להיות שאדם יכול להתחיל לקרוא את הפרשה של שבוע הבא? | שו"ע סימן רפ"ה סעיף ד' (שעור 1)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת