חידה: איך יכול להיות שאדם קרא "מקרא", והוא לא נחשב ל"אחד מקרא" | שו"ע סימן רפ"ה סעיף א' (חלק 2)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת