וידאו: הרב יוסף בן פורת על הפרשה

פרשת חוקת הרב יוסף בן פורת משך ההרצאה: 51:36