חידה: היכן מצינו שאנשים קוראים בתורה על אף שלא שמעו את העולה? | שו"ע סימן רפ"ד סעיף ה' (חלק 2)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת