חידה: אדם קרא הפטרה, ולפתע דום לב, ואז אדם אחר עולה לתורה, מאיפה להתחיל? | שו"ע סימן רפ"ד סעיף ה' (חלק 1)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת