חידה: היכן מצינו שאדם קרא בתורה אבל בעל הקורא טעה באות אחת וחייב לחזור? | שו"ע סימן רפ"ב סעיף ז'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת