חידה: איך יכול להיות שלאחר הקריאה בתורה מחזירים את הספר תורה ומוציאים שוב וקוראים שוב בתורה? | שו"ע סימן רפ"ב סעיף ו'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת