חידה: מתי מבקשים מהראב"ד למחול על כבודו ולוותר? | שו"ע סימן רפ"ב סעיף ב'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת