"מעצמות כלכליות גדולות מתמוטטות ואצל רבים כל שנתנו בו ביטחונם מתמוטט לעיניהם"

הגרמי"ל לפקוביץ' מגדולי הדור בהתייחסות נדירה לנפילת הבורסות ולקריסת המעצמות הכלכליות ברחבי העולם: "מעצמות כלכליות גדולות מתמוטטות ואצל רבים כל שנתנו בו ביטחונם מתמוטט לעיניהם" בעקבות התמורות הכלכליות הדרסטיות המתחוללות ברחבי העולם, אגרת מיוחדת מאת מרן הגרמי"ל לפקוביץ' שליט"א שנשלחה ללומדי הדף היומי, מתייחסת באופן ישיר לאירועים אלו. "בתקופה כזו כאשר ימוטו מוסדי ארץ ואיןקרא עוד...

הגרמי"ל לפקוביץ' מגדולי הדור בהתייחסות נדירה לנפילת הבורסות ולקריסת המעצמות הכלכליות ברחבי העולם:

"מעצמות כלכליות גדולות מתמוטטות ואצל רבים כל שנתנו בו ביטחונם מתמוטט לעיניהם"

בעקבות התמורות הכלכליות הדרסטיות המתחוללות ברחבי העולם, אגרת מיוחדת מאת מרן הגרמי"ל לפקוביץ' שליט"א שנשלחה ללומדי הדף היומי, מתייחסת באופן ישיר לאירועים אלו.

"בתקופה כזו כאשר ימוטו מוסדי ארץ ואין היודע מה ילד יום, תהפוכות גורליות מתרחשים, מעצמות כלכליות גדולות מתמוטטות, ואצל רבים בעולם כל שנתנו בו בטחונם מתמוטט לעיניהם", כותב הגרמי"ל שליט"א "…עלינו לחזק עמודי עולם, ולהתחזק בלימוד התורה בכל עת אשר היא המקיימת את הבריאה כולה", מחזק מרן שליט"א את ידי הלומדים.

"…כשאנו רואים שרבים מתומכי התורה הפסידו מרכושם ואין בידם להחזיק יד לומדי התורה כמנהגם", מציין הגרמי"ל שליט"א במכתבו "הרי הקב"ה מעמיד אותנו בניסיון של לימוד התורה מתוך הדחק מתוך עזיבה של מותרות העולם הזה".

"אשריכם תלמידי חכמים יקרים", חותם הגרמי"ל שליט"א את מכתבו הנרגש "שזכיתם להיות כשבטו של לוי לפרוק מעליכם עול חשבונות וקבלתם על עצמכם עול תורה. תחזקנה ידיכם להמשיך בעמלה של תורה… ולסיים את כל הש"ס" מאחל  הגרמי"ל שליט"א ללומדים.

דברים אלו מאפשרים לנו להבין על קצה המזלג את המתחולל כעת בעולם ומאפשרים לנו להביט במתרחש דרך הסתכלותו ו"משקפיו" של אחד מגדולי הדור שכל חייו עמל בלימוד התורה ונקודת מבטו היא תורנית נטו.