חידה: מדוע אנו מוצאים שיש מעלה גדולה למה שאנו אומרם "לא-ל אשר שבת"? | שו"ע סימן רפ"א סעיף א' (שעור 3)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת