חידה: איך יכול להיות שמותר לאדם לקחת כלי שלא עובד בשבת ואין בזה שום איסור? | שו"ע סימן רע"ט סעיף ז'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת