חידה: לגבי מה מצאנו שיש הבדל האם אתה אסטניסט קבוע או אסטניסט חד פעמי? | שו"ע סימן רע"ט סעיף ב'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת