חידה: איך יכול להיות שאור גדול הוא מוקצה ואור קטן הוא לא מוקצה? | שו"ע סימן רע"ט סעיף א' (חלק 2)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת