חידה: האם יש הבדל אם יש 2 חולים בחדר בביה"ח או 3 חולים? | שו"ע סימן רע"ח סעיף א' (חלק 5)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת