חידה: איך יכול להיות שמותר לצבוע בגד בשבת כשזה דרך לכלוך? | שו"ע סימן ר"פ סעיף ב'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת