חידה: איך יכול להיות שאדם שהיה אסור לו לחלל שבת וחלל שבת ולא עובר איסור? | שו"ע סימן רע"ח סעיף א' (חלק 2)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת

https://youtu.be/BV2smhmoTso