חידה: איזה פיקוח נפש גמור עדיף לעשות ע"י גוי ולא יהודי? | שו"ע סימן רע"ח סעיף א' (חלק 1)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת