חידה: מדוע מותר לאדם ללמוד תורה כאשר יודע שבלימוד יגע במוקצה? | שו"ע סימן רע"ז סעיף ג' (חלק 8)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת