חידה: איפה מצינו שהנרות מונחים על משהו והוא לא בסיס ומה שמתחת מותר לקחת? | שו"ע סימן רע"ז סעיף ג' (חלק 5)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת