חידה: בדלת המקרר היו הרבה פלאפונים, האם מותר לי לפתוח את הדלת בשבת? | שו"ע סימן רע"ז סעיף ג' (חלק 2)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת