חידה: האם יש הבדל אם מחממים מים בשבת להמיס שומן, או לחמם מים כדי לחם ידיים? | שו"ע סימן רע"ו סעיף ג' (חלק 2)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת