חידה: איך יכול להיות שאדם יעצום את עיניו ובכך הוא ניצל מחילול שבת? | שו"ע סימן רע"ז סעיף ב' (חלק 1)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת