'אבות ובנים' לומדים יחד בישיבה לצעירים

מה הילד שלי בדיוק לומד בישיבה? זו השאלה שרבים מההורים שואלים את עצמם לפעמים. בישיבה לצעירים ׳אחינו׳ מצאו פתרון מעניין...

מה הילד שלי בדיוק לומד בישיבה? 

שאלה זו רבים מההורים שואלים את עצמם לפעמים.
בישיבה לצעירים 'אחינו' מצאו פתרון מעניין…

תוכנית מיוחדת של לימוד גמרא יחד של ההורים וילדיהם. בשילוב כינוס חינוך מיוחד להורים. הכנס החינוך המרכזי להורי תלמידי הישיבה התקיים ביום ג' כ"ו סיון תש"ע בישיבת אחינו לצעירים כאשר הנושא המרכזי הינו חיזוק הקשר בין ההורים לתלמידים.

תחילה הסבו ההורים לארוחת ערב יחד עם ילדיהם וצוות הישיבה, במהלך ארוחת הערב נשא דברים בפני ההורים הרב עמנואל תהילה שליט"א אשר ייחד את נושא ההרצאה אודות ההשקעה של ההורים בילדיהם

בסיום ארוחת הערב נכנסו ההורים ללימוד משותף של סוגיה בגמרא יחד עם בנם והאברך שמלווה את בנם.

במהלך הלימוד ביקר נשיא הישיבה וארגון 'אחינו' הרב דוד הופשטטר שליט"א אשר לא יכול היה להסתיר את התפעלותו למראה קול התורה הנשמע לרחוק יחד עם השמחה של ההורים, בסיום הלימוד בירך הרב הופשטטר את ההורים על מסירות נפשם למען הילדים.

לאחר הלימוד המשותף נערכה תחילה אסיפת הורים כללית לכל ההורים, שלאחריה יכלו ההורים לשוחח בפרטיות עם רבני הישיבה.