אחד המתפללים רצה להקפיד על מצוות שופר, ולכן ירד בכמה קומות, וכך חייו ניצלו

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד