היין יין נסך! אתה מחלל שבת וכל יין שאתה משתמש הוא יין נסך!!!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

https://youtu.be/ogJOt7oSxJY