אחד אומר היה לי עצים, וכל העצים בגבולי – הורדת. והשני מכחיש. מה הדין?

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד