חידה: איפה מצינו שמותר להגיד לגוי ש'קשה לי לקרוא' והגוי יעשה פעולה בשבת? | שו"ע סימן רע"ו סעיף א' (חלק 9)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת