חידה: איך יכול להיות שגוי יעשה בבית שלו מלאכה ויש דין למחות בו? | שו"ע סימן רע"ו סעיף א' (חלק 8)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת