חידה: איך יכול להיות שמותר לבשל אוכל לילד בן 12.5? | שו"ע סימן רע"ו סעיף א' (חלק 4)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני נרות שבת